Từ ngày 03/5/2021 học sinh đi học trở lại sau kì nghỉ Lễ. Nhà trường đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bằng nhiều biện pháp như: đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường; 100% học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang; thực hiện rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn trước cửa phòng lớp học, học sinh có nước uống riêng, thường xuyên phát thanh về việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), hạn chế học sinh di chuyển giữa các lớp học,... Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm lớp theo dõi và báo cáo từng ngày (thống kê giáo viên và học sinh đi ra ngoài tỉnh trong dịp nghỉ Lễ từ 29/4 đến 02/5/2021), Đoàn trường tăng cường quản lý việc thực hiện nền nếp.

       

Một số hình ảnh được ghi lại vào sáng ngày 03/5/2021 tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên:

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường
Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường

 

 

 

Bố trí khu vực rửa tay và sát khuẩn trước cửa lớp học

100% Giáo viên và học sinh đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động dạy - học

 

 

 

 

Thường xuyên phát thanh về việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế